Zapomnij o kłopotach z dokumentacją – czas na wygodne zarządzanie 

Funkcjonalność związana z zarządzaniem kadrą w systemie mojeprzedszkole.pl stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające efektywne zarządzanie personelem całej placówki.

  • Naliczanie czasu pracy nauczyciela według obecności umożliwia dokładne monitorowanie czasu przepracowanego, co pozwala na rzetelne rozliczenia
  • Możliwość pobrania listy obecności danego pracownika ułatwia szybkie i łatwe sprawdzenie frekwencji, co z kolei wspomaga zarządzanie personelem i planowanie pracy
  • Proces zgłaszania i akceptacji urlopów, wraz z automatycznym wyliczaniem pozostałych dni urlopowych za poprzedni i bieżący rok, eliminuje potencjalne błędy oraz ułatwia zarządzanie czasem pracy pracowników oraz układanie harmonogramu pracy
  • Drukowanie wniosków urlopowych usprawnia proces formalny związany z urlopami, co przekłada się na zwiększenie wydajności administracyjnej
  • Oznaczanie zastępstw oraz zliczanie czasu zastępstw umożliwia skuteczne zarządzanie tymczasowymi brakami w personelu, minimalizując zakłócenia w funkcjonowaniu przedszkola lub żłobka
  • Możliwość rejestrowania informacji dodatkowych dla każdego pracownika, takich jak: rodzaj umowy, terminy badań BHP i lekarskich oraz liczba dni urlopowych, pozwala na kompleksowe zarządzanie personelem i terminami ważności dokumentów, co przyczynia się do uniknięcia ewentualnych problemów związanych z wymaganiami prawnymi i organizacyjnymi.

Ogólnie rzecz biorąc, ta rozbudowana funkcjonalność znacznie usprawnia procesy związane z zarządzaniem personelem w przedszkolu lub żłobku, co prowadzi do zwiększenia efektywności pracy placówki oraz poprawy satysfakcji zarówno dyrekcji jak i pracowników.