E-dziennik

Rozbudowany E-dziennik dedykowany dla przedszkoli i żłobków jest odzwierciedleniem tradycyjnego, papierowego dziennika. Pozwoli szybko i wygodnie:

  • wprowadzić codzienne tematy zajęć realizowane w przedszkolu
  • uzupełnić stopień realizacji podstawy programowej
  • zaznaczyć obszar realizacji podstawy programowej
  • podliczyć frekwencję
  • udostępnić codzienne tematy zajęć rodzicom
  • przechowywać w bezpieczny sposób informacje o dzieciach oraz dane kontaktowe do rodziców/opiekunów

Umożliwiamy również pobranie raportu uwzględniającego stopień realizacji podstawy programowej oraz wprowadzonych do dziennika codziennych tematów zajęć.