Odsetki

Funkcjonalność związana z naliczaniem odsetek za nieterminowe płatności w systemie mojeprzedszkole.pl umożliwia elastyczne zarządzanie tym procesem. Dzięki tej opcji dyrektorzy mają możliwość konfiguracji naliczania odsetek według ustalonej kwoty lub procentowo, co pozwala dostosować ją do indywidualnych potrzeb placówki. Dyrektorzy mogą aktywować lub dezaktywować tę funkcję, co umożliwia dostosowanie jej do bieżących potrzeb i polityki finansowej przedszkola lub żłobka. Celem tej funkcji jest nie tylko motywowanie rodziców do terminowych płatności, ale także wspieranie płynności finansowej placówki oraz zapewnianie ciągłości jej działalności poprzez skuteczne zarządzanie opłatami.