Proste zarządzanie listą obecności

System jest przystosowany do planowania i zgłaszania przez rodziców nieobecności dziecka co eliminuje konieczność kontaktu telefonicznego, ułatwia pracę nauczycielom i pozwala zaoszczędzić Twój cenny czas.
To rozwiązanie pozwoli prawidłowo naliczyć frekwencję oraz należności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Na pulpicie dyrektorowi oraz nauczycielom wyświetlane są aktualne informacje dot. obecności dzieci w placówce bieżącego dnia oraz skrót najważniejszych informacji.

Dla wygody umożliwiliśmy również dyrektorowi oraz przypisanym do grup nauczycielom planowanie i zaznaczanie codziennej obecności / nieobecności dziecka, aby mogli sami wprowadzić potrzebne zmiany – jeśli taka forma jest dla Państwa praktyczniejsza.