Proste zarządzanie listą obecności

System został zoptymalizowany pod kątem planowania i zgłaszania przez rodziców nieobecności dziecka, co eliminuje potrzebę kontaktu telefonicznego, usprawnia pracę nauczycielom oraz oszczędza cenny czas.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest dokładne naliczenie frekwencji oraz odpowiednie rozliczenie za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku.

Na pulpicie dyrektora oraz nauczycieli wyświetlane są aktualne informacje dotyczące obecności dzieci w placówce w bieżącym dniu.

Aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z systemu, dyrektorowi oraz nauczycielom umożliwiamy planowanie i zaznaczanie codziennej obecności lub nieobecności dziecka. Dzięki temu mają możliwość samodzielnego naniesienia niezbędnych zmian.

system zarządzania przedszkolem