Stała stawka lub rozliczanie dzienne

Teraz to Ty decydujesz, w jaki sposób chcesz prowadzić rozliczenia płatności w Twoim przedszkolu lub żłobku.

Dzięki systemowi mojeprzedszkole.pl możesz elastycznie dostosować formę rozliczeń do swoich potrzeb i naliczać opłaty z dołu lub z góry, automatycznie odliczać płatności za poprzedni miesiąc oraz dodawać nowe pozycje do rachunku dziecka.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku możesz naliczać według stałej kwoty lub ustalonej stawki dziennej. To wszystko po to, abyś mógł prowadzić rozliczenia w sposób, który najlepiej odpowiada specyfice Twojej placówki.

Odliczenia za nieobecności w przedszkolu przestaną być problemem

Automatycznie naliczysz rachunki dla całego przedszkola lub żłobka, uwzględniając nieobecności dziecka za poprzedni miesiąc.

Możesz łatwo dostosować kwotę rachunku do obecności lub nieobecności dziecka w konkretnych dniach. To Ty decydujesz, czy uwzględniasz opłatę za niezgłoszone nieobecności oraz określasz, po ilu dniach nieobecności będą stosowane odliczenia.

System mojeprzedszkole.pl umożliwia także tworzenie indywidualnych zniżek dostosowanych do potrzeb Twojego przedszkola lub żłobka, naliczanych procentowo lub kwotowo, i przypisywanych do konkretnych dzieci. To pozwala na elastyczne zarządzanie płatnościami i oferowanie korzyści dostosowanych do potrzeb Twojej placówki.

Opłaty za wyżywienie w przedszkolu

Naliczanie opłat za wyżywienie w systemie mojeprzedszkole.pl staje się prostsze. Dostosowaliśmy system do wielu różnych wariantów naliczania kosztów za posiłki, zapewniając elastyczność i spersonalizowane podejście.

Podczas tworzenia diet masz możliwość określenia liczby dań oraz indywidualnych stawek za całą dietę lub poszczególne posiłki, co pozwala na precyzyjne dostosowanie się do potrzeb żywieniowych każdego dziecka.

Rozliczając opłaty za wyżywienie miesięcznie, możesz uwzględniać wielkość porcji posiłków (cała porcja lub połowa), co daje większą kontrolę nad kosztami.

Opłaty są powiązane z ustawieniami dotyczącymi obecności dziecka. Masz pełną kontrolę, czy za dni nieobecności lub niezgłoszoną nieobecność przez rodziców system ma naliczyć opłatę. To pozwala na elastyczne dostosowanie polityki naliczania opłat do indywidualnych preferencji Twojego przedszkola lub żłobka.