Stała stawka lub rozliczanie dzienne

Dla komfortu pracy przygotowaliśmy praktyczne rozwiązania pozwalające automatycznie naliczyć opłaty za czesne, posiłki lub zajęcia dodatkowe.

Sam wybierzesz, która forma rozliczania płatności będzie wygodna dla Twojego przedszkola/żłobka.

Naliczysz rachunki z dołu i z góry, automatycznie zrobisz odliczenia za miesiąc poprzedni, ale również dodasz jednorazowo nowe pozycje do rachunku dziecka.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu/żłobku naliczysz według stałej kwoty lub ustalonej stawki dziennej.

Odliczenia za nieobecności w przedszkolu przestaną być problemem

Przy pomocy zaawansowanych ustawień automatycznie naliczysz rachunki dla całego przedszkola / żłobka uwzględniając nieobecności dziecka za poprzedni miesiąc.

Kwotę rachunku pomniejszysz według obecności / nieobecności za dany dzień. Sam zdecydujesz czy pod uwagę będą brane niezgłoszone nieobecności.

System umożliwi również określenie po ilu dniach nieobecności dziecka będą uwzględniane odliczenia.

Utworzysz indywidualne zniżki według potrzeb przedszkola / żłobka naliczane procentowo lub kwotowo i przypiszesz do konkretnego dziecka.

Opłaty za wyżywienie w przedszkolu

Naliczanie rachunków za wyżywienie bywa problematyczne z racji na różne nietolerancje i alergie pokarmowe dzieci. Przystosowaliśmy system Moje Przedszkole do wielu różnych wariantów naliczania kosztów za posiłki.

Tworząc diety możesz określać w nich liczbę dań oraz indywidualne stawki za całą dietę lub poszczególne posiłki.

Wyżywienie miesięczne rozliczysz  na podstawie wielkości porcji posiłków (cała porcja lub połowa).

Opłaty za przedszkole są powiązane z ustawieniami dotyczącymi obecności dziecka, więc sam zdecydujesz czy za dni nieobecności lub niezgłoszoną nieobecność przez rodziców system ma naliczyć opłatę.