Raporty

Posiadanie systemu mojeprzedszkole.pl przynosi gotowe rozwiązanie w postaci generowania raportów, które ułatwiają zarządzanie placówką

  • Łatwe przygotowywanie raportów finansowych – system umożliwia generowanie raportów finansowych, zarówno miesięcznych, jak i za dowolny okres czasu. To sprawia, że proces sporządzania zestawień opłat staje się bardziej efektywny i przejrzysty
  • Personalizowane raporty – możliwość tworzenia indywidualnych raportów dotyczących dziecka, grupy lub całej placówki pozwala na dostosowanie informacji do konkretnych potrzeb i wymagań, co ułatwia monitorowanie postępów i świadczenie wsparcia na odpowiednim poziomie
  • Raporty dotyczące realizacji podstawy programowej – system umożliwia generowanie raportów dotyczących stopnia realizacji podstawy programowej oraz obszarów realizacji zajęć w przedszkolu lub żłobku. To pozwala na śledzenie postępów w nauczaniu i dostosowywanie działań do potrzeb grupy lub danego dziecka
  • Raporty dotyczące frekwencji – dzięki możliwości generowania raportów dotyczących frekwencji miesięcznej i rocznej, zarządzanie obecnościami dzieci staje się bardziej efektywne, co ułatwia planowanie zajęć
  • Codzienne raporty dla rodziców – system umożliwia udostępnianie rodzicom codziennych raportów dotyczących frekwencji, samopoczucia dziecka i spożytych posiłków. To pozwala rodzicom być na bieżąco z życiem przedszkola i skraca czas odbierania dzieci, ponieważ mają pełną wiedzę o tym, co się działo przez cały dzień.

zarządzanie żłobkiem