Materiały dodatkowe

Poprzez publikację materiałów edukacyjnych nauczyciele i rodzice mogą wspólnie zadbać o wszechstronny rozwój dzieci nie tylko pod kątem wiedzy, ale także ich umiejętności społecznych.

Oto zalety udostępniania materiałów edukacyjnych:

  • Wsparcie nauki w domu – udostępnianie tekstów piosenek poznanych na zajęciach oraz nowych słówek z języka angielskiego umożliwia rodzicom kontynuowanie nauki i powtórkę z dzieckiem w domu. Dzięki temu dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności językowe również poza przedszkolem
  • Rozwój edukacyjno-społeczny dzieci – dzięki udostępnianiu różnorodnych materiałów edukacyjnych wspierasz rozwój dzieci nie tylko pod względem wiedzy, ale także umiejętności społecznych takich jak współpraca, komunikacja i empatia
  • Codzienne udostępnianie pomocnych materiałów – system umożliwia regularnie udostępnianie pomocy naukowych w postaci zdjęć, tekstów lub linków, co pozwala na stały rozwój dzieci poprzez codzienne eksplorowanie nowych treści i tematów

Dzięki systematycznemu udostępnianiu materiałów edukacyjnych, przedszkole lub żłobek nie tylko wspiera rozwój dzieci w placówce, ale również angażuje rodziców w proces nauki i rozwoju swoich dzieci także poza jej murami.